Publications 2015

 

Analiza możliwości oczyszczania gazów wylotowych z Hg0 i CO2 na zeolitach syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych - Wdowin Magdalena, Baran Paweł, Panek Rafał, Zarębska Katarzyna, Franus Wojciech, ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, vol. 17/2, s. 1306-1319

Characterization of zeolites and their use as adsorbents of petroleum substances - Bandura Lidia, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2015, vol. 94/3, s. 323-327, DOI:10.15199/62.2015.3.11

Coal fly ash as a resource for rare earth elements - Franus Wojciech, Wiatros-Motyka Małgorzata, Wdowin Magdalena, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH - 2015, vol. 22/12, s. 9464-9474, DOI:10.1007/s11356-015-4111-9

Effect of humic acids, sesquioxides and silica on the pore system of silt aggregates measured by water vapour desorption, mercury intrusion and mocrotomography - Józefaciuk Grzegorz, Czachor Henryk, Lamorski Rafał, Hajnos Mieczysław, Świeboda Ryszard, Franus Wojciech, EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE - 2015, vol. 66/11, s. 992-1001, DOI: 10.1111/ejss.12299

Investigation of the sorption of mercury vapour from exhaust gas by an Ag-X zeolite - Wdowin Magdalena, Macherzyński Mariusz, Panek Rafał, Górecki Jerzy, Franus Wojciech, CLAY MINERALS - 2015, vol. 50/1, s. 31-40, DOI:10.1180/claymin.2015.050.1.04

Removal of environmental pollutions using zeolites from fly ash: a review - Franus Małgorzata, Wdowin Magdalena, Bandura Lidia, Franus Wojciech, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN - 2015, vol. 24/3, s. 854-866

Shrink-swell potential, hydraulic conductivity and geotechnical properties of clay materials for landfill liner construction - Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Horn Rainer, Bieganowski Andrzej, Gazda Lucjan, Franus Małgorzata, Pawłowska Małgorzata, INTERNATIONAL AGROPHYSICS - 2015, vol. 29/3, s. 365-375, DOI:https://doi.org/10.1515/intag-2015-0043

Sorption Capacities of Natural and Synthetic Zeolites for Cu(II) Ions - Kyzioł-Komosińska Joanna, Rosik-Dulewska Czesława, Franus Małgorzata, Antoszczyszyn-Szpicka Patrycja, Czupioł Justyna, Krzyżewska Iwona, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES - 2015, vol. 24/3, s. 1111-1123, DOI:10.15244/pjoes/30923

Structural and electronic properties of an [(Al2O3)(4)](+) cluster - Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Garabato Brady D. , Alam Jahangir, Asmaul Reza , Pawel M. Kozlowski, JOURNAL OF MOLECULAR MODELING - 2015, vol. 21/7, s. 170 (1-9), DOI:10.1007/s00894-015-2711-4

Synthetic zeolites from fly ash as effective mineral sorbents for land-based petroleum spills cleanup - Bandura Lidia, Franus Małgorzata, Józefaciuk Grzegorz, Franus Wojciech, FUEL - 2015, nr 147, s. 100-107, DOI:10.1016/j.fuel.2015.01.067