Prace B+R „Sposób wytwarzania przyjaznej środowisku mieszanki mineralno-asfaltowej z zastosowaniem biopolimeru. KPRDB Strzelbud Sp. z o. o., Kwidzyn, 2020 r.

Udzielenie licencji na korzystanie z wynalazku P 433291 „Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowej z zastosowaniem biopolimeru”, KPRDB Strzelbud Sp. z o. o., Kwidzyn, 2020 r.

Prace B+R „Innowacyjna technologia produkcji mieszanek bitumicznych z zastosowaniem materiałów z recyklingu. Szczepańscy Jerzy, Jacek, Dawid Czystość sp. j.  Wołomin, 2020 r.

Udzielenie licencji na korzystanie z wynalazku P 433579 „Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowej z zastosowaniem dwuskładnikowego mineralnego dodatku”, Szczepańscy Jerzy, Jacek, Dawid Czystość sp. j.  Wołomin, 2020 r.

Udzielenie licencji na korzystanie z wynalazku P P430933 „Sposób wytwarzania środka wielofunkcyjnego, szczególnie do spieniania asfaltów oraz środek wielofunkcyjny”, Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., Gdynia, 2020 r.

Udzielenie licencji na korzystanie z wynalazku nr P.430933 „Sposób wytwarzania środka wielofunkcyjnego, szczególnie do spienienia asfaltów oraz środek wielofunkcyjny”, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja, Łomża, 2020r.

Udzielenie licencji niewyłącznej i wdrożenie patentu 22680 „Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych”, ANDRO Anna Maria Fijałkowska, Koluszki, 2020r.

Prace B+R „Innowacyjne mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane w technologii asfaltu spienionego przez dodatek zeolitu”, ANDRO Anna Maria Fijałkowska, Koluszki, 2020r.

Prace B+R „Opracowanie technologii produkcji betonów z dodatkiem odpadów typu PET”, Drog-Tech  Sp. z o.o., Lublin, 2020r.

Prace B+R „Opracowanie innowacyjnej mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej w technologii asfaltu spienionego przez dodatek zeolitów", Bitum Logistic Sp. z o. o., Wola Batorska, 2019r.

Udzielenie licencji na korzystanie z wynalazku nr P.430933 „Sposób wytwarzania środka wielofunkcyjnego, szczególnie do spienienia asfaltów oraz środek wielofunkcyjny”, Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o., Brodnica, 2019r.

Udzielenie licencji niewyłącznej i wdrożenie patentu B1 230907 „Sposób spieniania asfaltu”, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Zamość, 2019r.

Prace B+R „Innowacyjna technologia produkcji masy bitumicznej z dodatkiem klinoptilolitu”,  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Zamość, 2019r.

Prace B+R „Badania trwałości zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkami zeolitowo-perlitowym”, Bitum Logistic Sp. z o. o., Wola Batorska, 2018r.

Udzielenie licencji niewyłącznej i wdrożenie zgłoszenia patentowego nr A1 426039 „Sposób wytwarzania betonu asfaltowego i beton asfaltowy”, Bitum Logistic Sp. z o. o. Wola Batorska, 2018r.

Prace B+R „Wykonanie badań B+R mieszanek betonowych o podwyższonej mrozoodporności z dodatkiem tufu zeolitowego",  F.H.U. Nizbud Mariusz Nizioł, Stary Zamość Krasne 102, 2018r.

Prace R+B „Technologia wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkami zeolitowo-perlitowym”, Bitum Logistic Sp. z o. o. Wola Batorska, 2018r.

Udzielenie licencji niewyłącznej i wdrożenie patentu B1 226802 „Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych”, Centrum Budowy Dróg Śląsk, Ruda Śląska, 2018r.

Prace R+B „Technologia wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem zeolitu NaP1”, Centrum Budowy Dróg Śląsk, Ruda Śląska, 2018r.

Prace B+R „Wykonanie badań B+R mieszanek mineralno-asfaltowych metodą spieniania z dodatkami adhezyjno-zeolitowymi”, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Biała Podlaska, 2018r.

Udzielenie licencji niewyłącznej i wdrożenie patentu PL 226802 „Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych”, BIKO-SERWIS
Sp. z o.o. Nowiny k/Kielc, 2018r.

Prace R+B „Technologia wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem zeolitów”, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. Limanowa, 2018r.

Udzielenie licencji niewyłącznej i wdrożenie patentu B1 226803 „Sposób produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych”, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Limanowa, 2018r.

Udzielenie licencji niewyłącznej i wdrożenie patentu B1 226803 „Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych”, Centrum Badań Laboratoryjnych CEBEL Sp. z o.o., Lublin, 2017r.

Prace B+R „Opracowanie technologii produkcji prefabrykatów betonowych z dodatkiem tufów zeolitowych”, F.H.U. „UNIWAR” Kazimierz Warszawski, Jastrzębie-Zdrój, 2017r.

Prace B+R  „Sposób wykorzystania mokrych popiołów lotnych w innowacyjnej technologii produkcji betonu”, Paweł Ostrzyżek Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo–Usługowe "CEMAR", 2017r.

Prace R+B „Wytworzenie granulatu zeolitowego o typie struktury Na-X oraz oznaczenie pojemności jonowymiennej i powierzchni właściwej”, UNISERV-PIECBUD SA, Katowice 2017r.

Prace B+R „Linia demonstracyjna do produkcji materiałów na bazie zeolitów syntetycznych”, udzielenie licencji niewyłącznej „Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych” – BIKO-SERWIS sp. z o.o. Nowiny k/Kielc, 2016-2019r.

Udzielenie licencji niewyłącznej „Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych” BikoSerwis Sp. z o.o. Nowiny k/Kielc, 2016r.

Udzielenie licencji niewyłącznej „Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych” Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce S.A, Niemce, 2015r.

Prace B+R „Otrzymywanie sorbentów zeolitowych z odpadu perlitowego w procesie półtechnicznym”, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, 2015r.

Udzielenie licencji niewyłącznej i wdrożenie prac B+R „Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych” Betotechnika
Sp. z o.o. Werbkowice, 2014r.

Udzielenie licencji niewyłącznej „Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych” Stachema Polska Sp. z o.o. Świdnik, 2014r.

Prace B+R „Synteza minerałów zeolitowych z odpadu perlitowego w skali laboratoryjnej oraz charakterystyka i właściwości makroskopowe otrzymanych materiałów”, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,  2013r.