PATENTS

 

- W. Franus, T. Bień, Reaktor do syntezy zeolitów, zwłaszcza z popiołów lotnych, [nr patentu B1 240970]

- A. Woszuk, W. Franus, Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dodatku mineralnego, [Zgłoszenie nr P.433574]

- A. Woszuk, W. Franus, Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem mineralnego dodatku, [Zgłoszenie nr P.433575]

- A. Woszuk, W. Franus, Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dwuskładnikowego mineralnego dodatku, [nr patentu B1 240046]

- A. Woszuk, W. Franus, Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dodatku dwuskładnikowego mineralnego, [nr patentu B1 240047]

- A. Woszuk, S. Malinowski, M.Wróbel, L. Bandura, Sposób wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej z zastosowaniem biopolimeru. [nr patentu B1 238474] 

- A. Woszuk, S. Malinowski, M.Wróbel, L. Bandura, Sposób wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej z zastosowaniem związku organicznego [nr patentu B1 238473]

- A. Woszuk, W. Franus, M. Wróbel, Sposób wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej z zastosowaniem dwuskładnikowego mineralnego dodatku. [nr patentu 237670]

- A. Woszuk, W. Franus, M. Wróbel, Sposób wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej z zastosowaniem dodatku mineralnego. [nr patentu 237669]

- W. Franus, A. Woszuk, T. Bajda, M. Mierzwa-Hersztek, Ł. Drewniak, Ł. Dziewit, Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dwuskładnikowego dodatku. [nr patentu B1 237068]

- W. Franus, A. Woszuk, T. Bajda, M. Mierzwa-Hersztek, Ł. Drewniak, Ł. Dziewit, Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dodatku dwuskładnikowego. [nr patentu B1 237069]

- R. Panek, M. Szeląg, W. Franus, Sposób wytwarzania zaczynów cementowych o zmniejszonym skurczu i zaczyn cementowy o zmniejszonym skurczu. [nr patentu B1 236532]

- D. Barnat-Hunek, J. Góra, M. Franus, L.K. Horeglad, Beton o wysokiej wytrzymałości z odpadem ciekłokrystalicznym. [nr patentu B1 236691]

- A. Woszuk, W. Franus, M. Wróbel,  Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu. [nr patentu B1 235884]

- A. Woszuk, W. Franus, Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu. [nr patentu B1 235885]

- A. Woszuk, W. Franus, P. Gąsiorek, K. Błażejowski, Sposób wytwarzania betonu asfaltowego i beton asfaltowy. [nr patentu B1 235091]

- A. Woszuk, W. Franus, P. Gąsiorek, J. Siwek, Urządzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego. [nr patentu B1 234403]

- M. Franus, R. Panek, W. Franus, J. Madej, Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego i kruszywo lekkie [nr patentu B1 234362]

- M. Franus, D. Barnat-Hunek, A. Woszuk, Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego z osadów ściekowych i kruszywo lekkie. [nr patentu B1 234122]

- M. Franus, R. Panek, W. Franus, J. Madej, Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego z popiołów lotnych i kruszywo lekkie. [nr patentu B1 234361]

- M. Franus, R. Panek, W. Franus, L. Bandura, Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego ze zużytych sorbentów i kruszywo lekkie. [nr patentu B1 234123]

- A. Woszuk, W. Franus, R. Panek, A. Zofka,  Sposób spieniania asfaltu. [nr patentu B1 230908]

- A. Woszuk, W. Franus, L. Bandura , Sposób spieniania asfaltu. [nr patentu B1 230907]

- J. Jaroszyńska-Wolińska, A. Herbert, J. Rogalski, Sz. Malinowski, Sposób osadzania bioaktywnych powłok wielofunkcyjnych. [nr patentu  B1 230529]

- A. Woszuk, W. Franus, Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. [nr patentu B1 226802]

- A. Woszuk, W. Franus, Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. [nr patentu B1 226803]

- W. Franus,  Sposób wytwarzania zeolitów. [nr patentu B1 224734]PATENTS APPLICATIONS

 

- R. Panek, J. Madej, L. Bandura, W. Franus, Sposób wytwarzania materiału glinokrzemianowego z grupy Linde A z wodnego roztworu odpadowego po produkcji zeolitów syntetycznych z popiołów lotnych [Zgłoszenie nr A1 436206]

- R. Panek, J. Madej, W. Franus, M. Szeląg, Sposób wytwarzania materiału glinokrzemianowego z grupy MFI z wodnego roztworu odpadowego po produkcji zeolitów syntetycznych z popiołów lotnych [Zgłoszenie nr A1 436210]

- R. Panek, J. Madej, S. Skupiński, L. Bandura, W. Franus, Sposób wytwarzania materiału glinokrzemianowego z grupy sodalitu z wodnego roztworu odpadowego po produkcji zeolitów syntetycznych z popiołów lotnych [Zgłoszenie nr A1 436211]

 - R. Panek, J. Madej, W. Franus, M. Szeląg, Sposób wytwarzania materiału krzemionkowego z grupy SBA z wodnego roztworu odpadowego po produkcji zeolitów syntetycznych z popiołów lotnych  [Zgłoszenie nr. A1 436209]

- A. Woszuk, S. Malinowski, , M. Wróbel, L. Bandura, 2020, Sposób wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej z zastosowaniem związku organicznego [Zgłoszenie nr P.433290]

- A. Woszuk, S. Malinowski, , M. Wróbel, L. Bandura, 2020, Sposób wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej z zastosowaniem biopolimeru [Zgłoszenie nr P.433291]

- W. Franus, A. Woszuk, K. Błażejowski P. Berg, M. Zając, 2019, Sposób wytwarzania środka wielofunkcyjnego, szczególnie do spieniania asfaltów oraz środek wielofunkcyjny, [Zgłoszenie nr P.430933]

- A. Woszuk, W. Franus, Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu nasączonego wodą [Zgłoszenie nr A1 429524]